Archive for 7 Oktober 2009

NUR BESTARI

Oktober 7, 2009

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH DAN SALAM 1MALAYSIA, 1SILAM

Kaum wanita merupakan aset penting bagi mencapai agenda
pembangunan negara. Peranan yang dimainkan oleh kaum wanita dalam pembangunan negara amat besar sekali. Wanita merupakan nadi, tonggak serta penggerak kepada pelbagai bidang pembangunan dan kehidupan. Tenaga wanita adalah sumber yang sangat berharga kepada Malaysia disamping menyumbang ke arah kemajuan negara. Pencapaian terkini kaum wanita dalam pelbagai bidang sosio-ekonomi terus meningkat. Wanita di Malaysia kini telah jauh maju ke hadapan dan menunjukkan kemahiran dan kebolehan
yang setanding dengan lelaki. Wanita aktif dalam pelbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, perniagaan, perundangan, keusahawanan, sains, kejuruteraan, kedoktoran, teknologi komputer, penyelidikan dan pembangunan (R/D), pengurusan, budaya, keagamaan, sukan dan lain-lain. Kemampuan wanita menerajui pelbagai bidang dan profesion membuktikan kewibawaan mereka dalam arus pembangunan negara. Di Malaysia, hak wanita adalah terjamin dan dipelihara. Wanita diberi perlindungan, keselamatan, keamanan dan hak asasi mereka untuk hidup bebas dari dizalimi. Wanita memerlukan satu kehidupan yang harmonis, aman damai dan kualiti kehidupan yang lebih baik. Penubuhan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat adalah sebagai satu pengiktirafan kerajaan terhadap perjuangan dan sumbangan wanita dalam pembangunan negara selama ini. Kementerian melalui Jabatan Pembangunan Wanita telah menganjurkan pelbagai program untuk wanita seperti NUR Bahagia dan NUR Bestari.
1 MALAYSIA, 1 SILAM
KETRADISIONALAN DAALAM KEMODENAN
YANG BERHORMAT TUAN HAJI SALLEH BIN HAJI KALBI,
Ahli Parlimen Malaysia, P188 SILAM merangkap
DUTA KEAMANAN PBB ( UPF )

DSCN0287

DSCN0281DSCN0289DSCN0290